Σταθμοί Υποστήριξης – Σηματοδότηση – Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Σταθμοί Υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής του Ημιμαραθωνίου θα υπάρχουν ενδιάμεσοι σταθμοί υποστήριξης των δρομέων μετά το 5ο χλμ. και ανά 2,5 χλμ. όπου θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό.

Στον σταθμό υποστήριξης των 7,5 χλμ. και των 17,5 χλμ. θα παρέχεται στους δρομείς και ισοτονικό ποτό.

Κατά μήκος της διαδρομής των 5 χλμ. θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης των δρομέων στα 2,5 χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού.

Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στους συμμετέχοντες και στο σημείο τερματισμού ενώ στους Ημιμαραθωνοδρόμους και ισοτονικό ποτό.

Στους σταθμούς υποστήριξης θα υπάρχουν άτομα της Διοργάνωσης στα οποία θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη.

Χιλιομετρικές Ενδείξεις

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ευδιάκριτες ενδείξεις ανά χιλιόμετρο.

Φύλαξη Προσωπικών Αντικειμένων

Για τους συμμετέχοντες του Ημιμαραθωνίου και των 5 χλμ. θα υπάρχει τέντα της Διοργάνωσης στο Λιστόν για την φύλαξη των στεγνών τους ρούχων.

Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τα προσωπικά τους αντικείμενα εντός της τσάντας της Διοργάνωσης η οποία θα πρέπει να φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους.

Οδηγός Δρομέων