Πίνακας Αποτελεσμάτων

3 χλμ / 1000 μ

Πατήστε το κουμπί που ακολουθεί για να δείτε τον πίνακα των συμμετεχόντων των δρόμων 3 χλμ και 1000μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

5 χλμ

Πατήστε το κουμπί που ακολουθεί για να δείτε τον πίνακα των συμμετεχόντων του δρόμου 5 χλμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ημιμαραθώνιος

Πατήστε το κουμπί που ακολουθεί για να δείτε τον πίνακα των συμμετεχόντων του ημιμαραθωνίου δρόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναζήτηση με το BIB Number

Στις παρακάτω φόρμες συμπληρώστε το BIB Number σας και πατήστε το κουμπί “Αναζήτηση” για να δείτε τους χρόνους, να κατεβάσετε τις φωτογραφίες τερματισμού και να εκτυπώσετε το δίπλωμα σας.

3 χλμ / 1000μ5 χλμΗμιμαραθώνιος