Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα corfuhalfmarathon.gr!

Η Ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση corfuhalfmarathon.gr, εφεξής αναφερόμενη ως «Ιστοσελίδα» ανήκει στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 800638323, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, η οποία εδρεύει επί της οδού, ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ 4 στην ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ 22100, εφεξής αναφερόμενη ως η Εταιρεία ή η «streetRUN».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ

Email: info@corfuhalfmarathon.gr

Η παρούσα πολιτική καλύπτει ζητήματα τόσο σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας όσο και τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η streetRUN.

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, είτε ως επισκέπτες της Ιστοσελίδας είτε ως συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις που διοργανώνει, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση σας.

Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα, εσείς χαρακτηρίζεστε ως “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

Σκοπός μας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, σε ποιους τα διαβιβάζουμε, για πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε, καθώς και για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα παραπάνω επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@corfuhalfmarathon.gr

 

2. Οι βασικές μας αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τον Νόμο 3471/2006, άλλα σχετικά νομοθετήματα και τις κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι:

– Περιορίζουμε τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις την διεξαγωγή αγώνων.

– Ελαχιστοποιούμε την επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων για την εκπλήρωση  του σκοπού μας.

– Παρέχουμε τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής των δεδομένων.

-Περιορίζουμε την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας.

– Διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό της, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας).

Τέλος προσαρμοζόμαστε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

 

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να ισχύσει για ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται

 • Με τη βοήθεια αρχείων cookies.
 • Αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα συλλέγονται αυτόματα:

 • Η διεύθυνση IP σας.
 • Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψή σας.
 • H σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας.
 • O τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

H συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το έννομο συμφέρον μας, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών, αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενώ επιτρέπεται σύμφωνα με τον GDPR, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε  προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις.

I. Επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω φόρμας επικοινωνίας ή email

Δεδομένα που  επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης συνεπάγεται πως δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 II. Δήλωση συμμετοχής σε αγώνα

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

Υπηκοότητα

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Σημαντική σημείωση: Στο πεδίο σημειώσεις θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (διεξαγωγή αγώνων) καθώς και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη σχετική νομοθεσία να τηρούμε αρχεία και να εκδίδουμε παραστατικά για τις συναλλαγές μας (έννομη υποχρέωση – άρθρο 6 παρ. 1γ GDPR).

III. Ομαδική δήλωση συμμετοχής σε αγώνα

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

Υπηκοότητα

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (διεξαγωγή αγώνων) καθώς και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR). Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι από τη σχετική νομοθεσία να τηρούμε αρχεία και να εκδίδουμε παραστατικά για τις συναλλαγές μας (έννομη υποχρέωση – άρθρο 6 παρ. 1γ GDPR).

 

Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ομάδα.

Για την ομαδική εγγραφή χρειάζεται να οριστεί ένας αρχηγός ομάδας ο οποίος θα την εκπροσωπεί για διάφορα θέματα στην επικοινωνία με τους Διοργανωτές και θα είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων μαζί με την Εταιρεία.

Αρχικά, πραγματοποιεί την εγγραφή του ο Αρχηγός της Ομάδας και στη συνέχεια λαμβάνει e-mail με οδηγίες για την πραγματοποίηση των εγγραφών των μελών.

Οι αρχηγοί των ομάδων οφείλουν να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών της ομάδας τους.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων ή της παρούσας πολιτικής ή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων εν γένει από τον Αρχηγό Ομάδας.

IV. Ομαδική δήλωση συμμετοχής σε αγώνα για σχολεία

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

Υπηκοότητα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (διεξαγωγή αγώνων) καθώς και να εκδώσουμε νόμιμα παραστατικά. Τέλος, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης συνεπάγεται πως δεν είναι δυνατόν να συμμετέχετε στον αγώνα.

 

Για την ομαδική εγγραφή σχολείου θα πρέπει αρχικά, να πραγματοποιήσει εγγραφή ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός – Αρχηγός της Σχολικής Μονάδας. Ο Αρχηγός της Σχολικής Μονάδας εκπροσωπεί την σχολική μονάδα για διάφορα θέματα στην επικοινωνία με τους Διοργανωτές, ενώ είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων μαζί με την Εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του θα λάβει email με οδηγίες για την πραγματοποίηση της εγγραφής των μαθητών.

Οι αρχηγοί των ομάδων οφείλουν να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες μας για την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων-ανηλίκων να τηρούν την παρούσα Πολιτική.

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα υποχρεούνται να χορηγήσουν σε όλους του ανηλίκους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις της Εταιρείας τις υπεύθυνες δηλώσεις γονέα, τις οποίες οφείλουν να παραλάβουν πριν την καταχώρηση των συμμετοχών καθώς και να τις διατηρήσει αρχειοθετημένες για το απαραίτητο διάστημα μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων ή της παρούσας πολιτικής ή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων εν γένει από τον Αρχηγό Ομάδας ή/και τη σχολική μονάδα.

V. Δήλωση συμμετοχής ως εθελοντής

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Φύλο

Υπηκοότητα

Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση

Σημαντική σημείωση: Στο πεδίο σημειώσεις θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει και να αποφεύγετε την αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δικά σας ή τρίτων προσώπων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με βάση τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχής σας ως εθελοντής στον αγώνα. Χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά προκειμένου να είμαστε βέβαιοι για την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε την εύρυθμη και ασφαλή διοργάνωση του αγώνα, καθώς και την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και τη δική σας. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα μέχρι την στιγμή της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης συνεπάγεται πως δεν είναι δυνατόν να συμμετέχετε ως εθελοντής στον αγώνα.

 VI. Ανάρτηση αποτελεσμάτων αγώνων

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Έτος γέννησης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (διεξαγωγή αγώνων) καθώς και να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των αγώνων. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR), καθώς και για να εξυπηρετήσουμε το έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1στ GDPR).

VII. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (Newsletter)

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις σχετικά με νέα και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν σε σχέση με την Εταιρεία. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

 

Σημαντική σημείωση: Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν.

 

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατ’ αρχήν πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, μόνο στο βαθμό και στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει παραπάνω.

Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της η Εταιρεία διαβιβάζει ορισμένα από τα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Οι εταιρείες αυτές συμμορφώνονται με τον GPDR.

Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν:

 • υπηρεσίες για την παροχή ιστοφιλοξενίας (web hosting) της Ιστοσελίδας.
 • υπηρεσίες εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας.
 • υπηρεσίες φωτογράφησης/βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων.

Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων γίνεται με τη χρήση της υπηρεσίας Mailchimp της εταιρείας Rocket Science Group, η οποία εδρεύει στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Η διεύθυνση email σας θα βρίσκεται αποθηκευμένη σε διακομιστή (server) του Mailchimp, ωστόσο πρόσβαση σε αυτήν έχει μόνο η Εταιρεία.

Η υπηρεσία Mailchimp παρέχεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ενώ η εταιρεία συμμετέχει και στην Privacy Shield για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Δείτε αναλυτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας εδώ και πληροφορίες σχετικά με τον GDPR εδώ.

Σημαντική σημείωση για τις συναλλαγές σας: Εάν καταβάλετε τη συνδρομή σας με online πληρωμή με τη χρήση κάρτας, οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. Τα στοιχεία των καρτών σας εισάγονται και επεξεργάζονται στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της EFG EUROBANK και δεν αποστέλλονται ή αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα μας.

 

5. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, σε διακομιστή  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τυχόν αντίγραφα ασφαλείας τηρούνται και πάλι σε διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του GDPR, επιχειρούμε να τηρούμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή δεδομένα, για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης
 2. Δικαίωμα διόρθωσης
 3. Δικαίωμα διαγραφής
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 5. Δικαίωμα εναντίωσης
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 7. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach) , η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία. Έτσι έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός μηνός. Με βάση τις εκάστοτε συνθήκες η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι αβάσιμα ή υπερβολικά, η Εταιρεία μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Εταιρεία δε συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

7. Διαγωνισμοί και Φωτογραφίες

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

 1. Διεξαγωγή διαγωνισμών με συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή δώρων στους συμμετέχοντες. Στις κληρώσεις δεν διαβιβάζουμε κανένα στοιχείο σας προς τρίτα πρόσωπα, εκτός των απαραίτητων στοιχείων προς εταιρείας ταχυμεταφορών για την αποστολή των δώρων.
 2. Δημοσίευση φωτογραφιών/βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας. Το υλικό αυτό λαμβάνεται από όλους τους συμμετέχοντες και στην συνέχεια αναρτάται στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης εταιρείας και εντός της Ιστοσελίδας.

Εάν δεν επιθυμείτε να αναρτηθεί κάποια φωτογραφία/βίντεο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@corfuhalfmarathon.gr.

Το υλικό αυτό θα αναρτάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μόνο εφόσον δηλώσετε ότι το επιθυμείτε.

Επιλέγοντας τα σχετικά πεδία στις δηλώσεις συμμετοχής, παρέχετε την συγκατάθεσή σας ώστε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας.

 

8. Υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων στην Ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

 

9. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Facebook Page

Η Εταιρεία διατηρεί επίσημη σελίδα για την εκδήλωση στο Facebook. (https://www.facebook.com/CorfuHalfMarathon/)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας στο Facebook με προσωπικό μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες.

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε «LIKE» στην σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω της σελίδας της στο Facebook.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

 

Instagram

Η Εταιρεία διατηρεί επίσημο λογαριασμό για την εκδήλωση στο Instagram (https://www.instagram.com/corfuhalfmarathon/)

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως και για το Facebook.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Instagram στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://help.instagram.com/519522125107875

Σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης, ενώ θα πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η επίσημη.

 

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία μας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εταιρεία δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου των σχολίων που υποβάλλονται από τους χρήστες.

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

 

10. Ανήλικοι

Η Εταιρεία μας απευθύνει τις υπηρεσίες της σε άτομα άνω των 18 ετών.

Ωστόσο, επιδιώκοντας την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος στις νέες γενιές, γίνεται δεκτή η συμμετοχή και ανηλίκων στις εκδηλώσεις μας.

Η προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα, οι οποίες παρέχουν τα στοιχεία του/τους στην Εταιρεία είναι απαραίτητη.

Οι κηδεμόνες παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων των ανηλίκων από την Εταιρεία και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Ευαισθητοποιούμαστε στα ζητήματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων ανηλίκων, συνεπώς για οποιοδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο info@corfuhalfmarathon.gr.

 

11. Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας.